About Væsen

Lysten driver værket

Væsen

-Lyric beyond order

Andreas Jacobsen er en kunstner og lyriker med base i Aarhus, Danmark. Han skrev en prosa-samling om lyrik som et relationelt fænomen, hvor han udforskede ”betingelserne for ordets-begrænsning” og dets kritiske og sociale implikationer. Hans kunstneriske samt digitale praksis udfolder sig på tværs af forskellige formater, såsom lyrik, digital-dannelse og performance. Han har skrevet digte til lyrik- og teaterforestillinge. Hans værker er ofte resultatet af en site- eller kontekstspecifik dannelsesprojekt, der involverer dialoger samt samarbejde, der informerer om det valgte format eller den valgte lyrik-relateret bog. Han har været optaget af, hvordan termanologien indebærer en vis spænding mellem fysisk og imaginært rum, og hvordan lyrik artikulerer tærskler, dvs. mellem et indvendigt og et udvendigt, mellem det psykologiske og fysiske rum, mellem synlig og usynligt osv. iGennem tematiske figurer som f.eks. rygter, han har arbejdet med denne relationelle dynamik i sociale sammenhænge og udforsket dens politiske og kritiske implikationer og fænomener. Han har udforsket skrevet skabslyrik,  som at genfortolke dem inden for en processuel eller dynamisk ramme i skæringspunktet mellem arkitektur og sprog.

Vores filosofi

1

Gensidig medmenneskelighed 

Vi bestræber os altid efter at møde mennesket i øjenhøjde, det handler om at have en fælles forståelse for målsætningen i samarbejdet. 

 

2

Ærlighed

Et reelt samarbejde består i at spille med rene kort. Hvis begge parter har velbegrundet intresse, kan det kreative skabes. 

 

3

Dannede verdensindtryk

Vores lyriske og musiske inspirationen drager interrese fra nøje udvalgte niche-områder. 

Væsens bagland:

Andreas Bjernemose Jacobsen

Andreas Bjernemose Jacobsen

Lyric and digital marketing specialist